Tag: Battle of Buffelspoort

May 17
DIE SLAG VAN BUFFELSPOORT 3 DESEMBER 1900

Na die inneeming van Pretoria het die wes transvalers bates oorgegee. Maar sedert…