Category: Historic Places

May 17
DIE SLAG VAN BUFFELSPOORT 3 DESEMBER 1900

Na die inneeming van Pretoria het die wes transvalers bates oorgegee. Maar sedert…

Apr 10
DISCOVER HISTORIC KROONDAL

Kronendal (now Kroondal) had been in existence since 1843. The farm was first surveyed…